Naš strojový park a technológie sú určené pre hromadnú (sériovú) potlač. Samozrejme pre nás nie je problém vytlačiť aj jedno tričko, pokiaľ je zákazník ochotný zaplatiť náklady spojené s jeho výrobou.Náklady  na prípravu a tlačové matrice sú po prepočítaní na jeden kus potlače vyššie. V tomto prípade je rentabilnejšia ako klasická sieťotlač  napr.digitálna potlač.