veronika A_2015

Začiatkom februára 2016 sme oslávili spolu s našimi kolegami M.Škatuľárom a V. Dobranským ich 10 ročné pôsobenie vo firme.

 

Ešte o jeden rok dlhšie tj. 11 rokov vo firme pracuje aj naša milá kolegyňa V.Angelovičová.

spolu 2016

Želáme im všetkým pevné zdravie a úspešné zvládnutie úloh, na ktorých sa budeme v budúcnosti spoločne podieľať.